Scholing was nog nooit zo aantrekkelijk

29-07-2022

Scholingsplicht

De wet (artikel 7:611a BW) verplicht de werkgever om te voorzien in de opleiding van zijn werknemers die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie. Ook moet de werkgever scholing aanbieden als de functie van de werknemer komt te vervallen of wanneer de werknemer niet langer in staat is de functie te vervullen.

Studiekostenbeding

Het risico bestaat dat de werknemer kort nadat hij op kosten van de werkgever scholing heeft gevolgd een baan bij een andere werkgever aanvaardt. In dat geval profiteert de werkgever dus niet of nauwelijks van zijn investering in de opleiding van de werknemer. Om dit risico te verkleinen wordt in veel arbeidsovereenkomsten een ‘studiekostenbeding’ opgenomen. Dit beding houdt in dat de werknemer (een deel van) de studiekosten moet terugbetalen wanneer hij binnen een bepaalde termijn nadat hij de scholing heeft gevolgd uit dienst treedt van de werkgever.

Nieuwe wetgeving per 1 augustus 2022

Per 1 augustus 2022 worden nieuwe Europese regels in het Nederlandse arbeidsrecht doorgevoerd: de Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Een onderdeel van deze nieuwe regels betreft een beperking van de mogelijkheden om een studiekostenbeding af te spreken.

Geen terugbetaling meer van de kosten van noodzakelijke scholing

Op basis van de nieuwe wet mag geen studiekostenbeding meer worden afgesproken voor de kosten van noodzakelijke scholing. Met andere woorden, de werknemer hoeft geen kosten terug te betalen van scholing waar de werkgever op grond van artikel 7:611a BW in moet voorzien, ook niet wanneer de werknemer kort na afloop van deze scholing uit dienst treedt. Alleen voor scholing die niet als ‘noodzakelijk’ kan worden gekwalificeerd mag voortaan nog een studiekostenbeding worden afgesproken.

Herziening arbeidsvoorwaarden

Een studiekostenbeding dat niet in overeenstemming is met de nieuwe regels is nietig. Dit geldt niet alleen voor afspraken vanaf 1 augustus 2022, maar ook voor een studiekostenbeding dat vóórdien is overeengekomen. Dit betekent dat een werkgever er verstandig aan doet de bestaande arbeidsovereenkomsten met zijn personeel door te lichten en zo nodig te herzien.

Kortom, scholing was nog nooit zo aantrekkelijk! Voor de werknemer tenminste. De werkgever zal daar waarschijnlijk heel anders over denken.

Heb je vragen over de nieuwe wetgeving per 1 augustus 2022 of andere arbeidsrechtelijke kwesties? Bij Kragten Advocatuur helpen we je graag verder.

www.kragtenadvocatuur.nl

info@kragtenadvocatuur.nl