Geschiedenis

Kragten Advocatuur is van oorsprong een juridisch adviesbureau, opgericht door Frits en Helma Kragten in januari 1991. In 2003 heeft Magiel Kragten het bedrijf van zijn ouders overgenomen. Op 30 augustus 2019 is Magiel beëdigd als advocaat en is onze naam veranderd in Kragten Advocatuur

Naast Magiel die werkzaam is als juridisch adviseur, draagt Nies Groenewoud als secretaresse / officemanager binnen Kragten Advocatuur zorg voor de ondersteuning.

Medewerkers

Magiel

Magiel Kragten

"In mijn rol als advocaat staat de mens centraal, veel meer dan regels en procedures. Mensen zijn heel verschillend, qua achtergrond of persoonlijkheid. Toch is voor iedereen zijn of haar werk heel belangrijk. Het geeft mij dan ook veel motivatie en voldoening om mijn juridische kennis te gebruiken bij het helpen voorkomen of oplossen van problemen binnen de werksfeer.

Mijn motto is dat je altijd verder moet kijken dan de buitenkant. Soms is de kern van een probleem iets heel anders dan door iedereen wordt aangenomen en daar dient mijn advisering dan op te worden afgestemd. Geen zaak is gelijk, het gaat altijd om maatwerk. Ik neem dan ook niet snel iets aan. 'Waar blijkt dat uit?' of ‘Waarom is dat zo?’ zijn vragen die je mij vaak kunt horen stellen.

Ik ben er trots op dat Kragten Advocatuur zich bijna dertig jaar na oprichting nog steeds met een klein deskundig team inzet voor de belangen van werkgevers en werknemers. Enerzijds doen we dat door partijen bij elkaar te brengen; door het zoeken naar het gezamenlijk belang. Soms is het echter ook nodig om je tanden te laten zien, om alles uit de kast te halen voor de belangen van de klant. De grootste beloning is als onze inspanningen meerwaarde hebben gehad bij het vinden van een goede oplossing." 

Ik heb in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) Arbeidsrecht als hoofdrechtsgebied geregistreerd.

Op grond van deze registratie zal ik elk kalenderjaar  minimaal tien door de NOvA goedkeurde opleidingspunten behalen op het hoofdrechtsgebied Arbeidsrecht.