Werkwijze

Kragten Advocatuur is dienstverlener. Dit betekent dat wij ons richten op het bieden van hulp. Dit doen we door jouw wensen en belangen in kaart te brengen en vervolgens te vertalen naar juridische mogelijkheden en oplossingen. Het gaat ons er minder om wat níet kan, maar veel meer welke mogelijkheden er wél zijn.

Stappen:

  • Tijdens een eerste (kennismakings)gesprek zullen we jou vragen de situatie te schetsen waarin je hulp zoekt. We zullen je vragen zo veel mogelijk informatie aan te leveren die relevant is voor de beoordeling van jouw positie.
  • Vervolgens inventariseren we wat jouw belangen zijn en welke doelen jij nastreeft.
  • Deze informatie vertalen we naar de beschikbare mogelijkheden, rekening houdend met de geldende regelgeving en de mogelijke belangen van derden.
  • Daarna bepalen we in overleg wat voor jou de beste uitkomst is, via welke weg en volgens welke strategie we dat resultaat zullen trachten te bereiken.
  • Tot slot zullen we overgaan tot de afgesproken acties of vervolgstappen.

Wij leveren maatwerk. Dit betekent dat wij in overleg met de klant zullen bepalen wat de beste route is, welke koers het beste past bij de wensen. Elke stap wordt daarom in onderling overleg afgestemd, rekening houdend met de kosten van onze inzet daarbij.

Tarieven

Kragten Advocatuur hanteert als standaardtarief € 210,-- per uur, voor particulieren rekenen we met een tarief van € 195,--. Beide tarieven zijn inclusief kantoorkosten en exclusief btw. Afhankelijk van de situatie is het soms mogelijk om afwijkende prijsafspraken te maken.

Het eerste half uur van onze werkzaamheden, bedoeld om kennis te maken en/of de situatie te inventariseren, brengen wij niet in rekening.

Derdengelden

Kragten Advocatuur beschikt niet over een derdengeldrekening. Wij kunnen dus geen derdengelden ontvangen.

Algemene voorwaarden

Kragten Advocatuur is de handelsnaam van Gamark BV. Op de dienstverlening door Kragten Advocatuur zijn de algemene voorwaarden van Gamark BV van toepassing, die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 4067900.

Klik hier voor onze Algemene voorwaarden.

Klik hier voor onze Privacyverklaring.

Klik hier voor onze Klachtenkantoorregeling.