Kragten Advocatuur helpt zowel werkgevers als werknemers op het gebied van ambtenarenrecht en arbeidsrecht

Wij zijn op de hoogte van actuele ontwikkelingen, recente rechtspraak en relevante regelgeving, zoals bijvoorbeeld de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).

Je kunt bij Kragten Advocatuur terecht voor verschillende vormen van hulp en bijstand, bijvoorbeeld voor:

  • advies over rechten en plichten, een te nemen beslissing, de beoordeling van een dossier of voor de beste aanpak in een bepaalde situatie;
  • ondersteuning bij het opstellen van arbeids- of vaststellingsovereenkomsten, het toetsen van regels, het maken van afspraken;
  • het voeren van onderhandelingen, het treffen van (minnelijke) regelingen;
  • vertegenwoordiging in juridische procedures, zoals bezwaar, beroep en hoger beroep.

In overleg wordt bepaald welke hulpvraag jij hebt en op welke wijze Kragten Advocatuur daarbij behulpzaam kan zijn.